Zapraszamy

Warsztaty komunikacji

prev next

Strefa Rodziny to inicjatywa, która stawia sobie za cel wspomaganie par małżeńskich w budowaniu dobrych relacji małżeńskich i rodzinnych.

Co nas wyróżnia?

1.     Patrzymy na miłość małżeńską jako dynamiczny proces. Jego rozwój wymaga stałego systematycznego zaangażowania małżonków. Działania Strefy Rodziny kierowane są do wszystkich, którzy chcą rozwijać się w tworzeniu coraz lepszych relacji z innymi ludźmi

2.     Wychodzimy z założenia, że do budowania miłości nie wystarczą jedynie techniki proponowane przez współczesną psychologię. Miłość, to coś więcej niż wyuczone słowa i zachowania. Strefa Rodziny zaprasza wszystkich, którzy chcą budować swoją relację również w kontekście wartości i wiary.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.