ul. Heleny 22; 30-838 Kraków
601158585
kontakt@strefarodziny.pl

Dialogi

SPOTKANIE ONLINE


Strefa Rodziny zaprasza Małżonków i Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych EDUKACJĄ SEKSUALNĄ dzieci i młodzieży na otwarte spotkanie online.

 Zapisz się – zadaj pytanie – dołącz do dyskusji


Termin:

Informacje o spotkaniu:

  1. Spotkanie jest kontynuacją rozmów o seksualności dzieci rozpoczętych z grupą Macierzanek z Krakowa.
  2. W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej dokonają zgłoszenia wypełniając formularz.
  3. Przebieg spotkania uzależniony jest o zadanych w formularzu zgłoszeniowym pytań.
  4. Po wyczerpaniu pytań (o ile wystarczy czasu) będzie poruszona kwestia wykorzystania seksualnego dzieci.
  5. W trakcie spotkania można zadawać pytanie oraz dzielić się swoimi przemyśleniami.


  6. Zasady uczestniczenia w spotkaniu:
  • Należy mówić w swoim imieniu, przekazując własne myśli, spostrzeżenia, wrażenia….
  • Nie należy oceniać innych uczestników spotkania.
  • Głosu udziela osoba prowadząca spotkanie.
  • Osoby uniemożliwiające realizowanie spotkania mogą zostań z niego wykluczone.

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Proszę wypełnić formularz.

2. 15 minut przed rozpoczęciem spotkania zostanie przesłany (na podany w formularzu adres e-mail) link do rozmowy w google meet.

3. W razie trudności z połączeniem proszę kontaktować się: kontak@strefarodziny.pl