Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli (i rodziców) z prawnymi i pedagogicznymi aspektami zachowań seksualnych podejmowanych przez dzieci i młodzież.

Problematyka poruszana w ramach szkolenia:

  1. Identyfikacja zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.
  2. Ocena prawna zachowań seksualnych.
  3. Wychowawca (rodzić) wobec seksualności ucznia (dziecka).
  4. Organizacja szkoły.
  5.  Sposoby reagowania na zachowania seksualne.
  6. Sytuacje problemowe (np. wykorzystanie seksualne)

Czas trwania: 3 godziny

Cena: 1200 zł

Kontakt: e-mail; tel: 601158585

Osoba prowadząca: dr Marek Babik

Współautor książek : Czy w szkole wolno się całować?

Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły.