Strefa - Rodziny

O nas

O Strefie Rodziny

Wiele osób nosi w sobie romantyczną wizję małżeństwa. Obraz dwojga osób, którzy odnaleźli się w zgiełku świata i pomimo wielu trudności stanęli na ślubnym kobiercu. A potem żyli… długo i szczęśliwie. Szansa na szczęśliwe życie jest w nas samych, w treści i jakości relacji, jaka nas łączy z drugą osobą, a przede wszystkim w tym, w jaki sposób troszczymy się o związek.
Strefa Rodziny to inicjatywa, która stawia sobie za cel wspomaganie par małżeńskich w budowaniu dobrych relacji małżeńskich i rodzinnych.

Co nas wyróżnia?

  1.  Patrzymy na miłość małżeńską jako dynamiczny proces. Jego rozwój wymaga stałego, systematycznego zaangażowania małżonków. Działania Strefy Rodziny kierowane są do małżonków, którzy chcą się rozwijać i w ten sposób uczyć się właściwie przeżywać sytuacje kryzysowe.
  2.  Wychodzimy z założenia, że do budowania miłości nie wystarczą jedynie techniki proponowane przez współczesną psychologię. Miłość, to coś więcej niż wyuczone słowa i zachowania. Strefa Rodziny zaprasza wszystkich, którzy chcą budować swoją relację również w kontekście wiary.

Marek Babik


NASZE KSIĄŻKI


Rozmawiamy o związkach