Poradnia rodzinna

Zakres udzielanych porad

Udzielane porady obejmują następujące zagadnienia:

 • wzmocnienie kompetencji rodzicielskich,
 • doskonalenie relacji rodziców z dziećmi,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • edukacji seksualnej dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie relacji rodzinnych,
 • budowanie relacji małżeńskich,
 • usprawnienie komunikacji wewnątrzrodzinnej,
 • zapobieganie konfliktom małżeńskim i rodzinnym,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich,
 • optymalizowanie funkcjonowania rodziny.
Zasady udzielania porad
 1. Organizatorem spotkań w porani rodzinnej jest Strefa Rodziny Marek Babik z siedzibą w Krakowie, ul. Heleny 22/78.
 2. Osoba udzielająca porad zobowiązana jest do zachowania tajemnicy.
 3. Porady udzielane są w warunkach zapeniających poufność.
 4. Dokumentacja gromadzona w trakcie udzielania porady przechowywana jest w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią osobom trzecim.
 5. Osoba udzielająca porad zobowiązana jest poinformować klienta o ograniczeniu zasady poufności w sytuacji konieczności udzielenia informacji prokuraturze, sadowi lub policji.
 6. Porady udzielane są przez osoby kompetentne i odpowiednio przygotowane do pełnienia tej funkcji.
 7. Porady są odpłatne: rozmowa indywidualna (60 minut) – 100 zł. Rozmowa z parą (60 min) 150 zł. Opłaty należny dokonać na konto: 61 1950 0001 2006 0102 6036 0002
 8. Porady udzielaną są wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z klientem (nie udziela się porad drogą e-mailową).
 9. Spotkania z doradcą powinny być wcześniej umówione co do czasu i miejsca.
Doradcy -terminy i zgłoszenia

Porad udzielają: Marta i Marek Babik

Aby umówi się na spotkanie należy skorzystać z formularza kontaktowego lub zadzwonić: tel. 601158585

Poradnia otwarta jest w poniedziałki i środy od godz. 9.00 do 16.00 oraz w piątki od 15.00 do 18.00

Opłat można dokonywać na konto: 61 1950 0001 2006 0102 6036 0002