ul. Heleny 22; 30-838 Kraków
601158585
kontakt@strefarodziny.pl

Szkolenia

Dla rodzicó i nauczycie

Seksualność 
dzieci i młodzieży 

Szkolenie obejmuje nastepujące zagadnienia:

1. Rozwój psychoseksulny dziecka.

2. Omówienie norm seksuologicznych dotyczących norm seksualogicznych dziecięcych zachowań seksualnych.

3. Specyfika zachowań seksualnych młodzieży.

Czas trwania: 2 godz.

Zgłoszenia i informacje: 601158585

Dla rodziców i nauczycieli

Edukacja seksualna 

dzieci

Tematyka szkolenia:

1. Prowadzenie rozmów z dziećmi na tematy seksualności.

2. Sposoby reagowania na dzieciece chachowania seksualne.

Czas trwania: 2 godz.

Zgłoszenia i zapisy: 601158585

Dla rodziców i nauczycieli

Przemoc seksualna wobec dzieci

Tematyka zajęć:

1. Prawna ochrona dzieci przed przemocą seksualną.

2. Czynniki ryzyka wykorzystania seksualnego dzieci.

3. Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci.

Czas trwania: 3 godz.

Zgłoszenia i informacje: 601158585