Strefa - Rodziny

Szkolenia

Szkolenie dla rad pedagogicznych

Seksualność
dzieci i młodzieży

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
1. Ocena dziecięcych i młodzieżowych zachowań seksualnych z perspektywy seksuologicznej normy rozwojowej.
2. Teoretyczne i praktyczne podstawy prowadzenia rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat seksualności.
3. Wychowawcze i prane aspekty zachowań seksualnych uczniów na terenie szkoły.

Prowadzący: dr Marek Babik
Czas trwania: 3 godziny
Cena: 1200 zł
Zamówienia i informacje: tel. 601158585; e-mail: kontakt@strefarodziny.pl