ul. Heleny 22; 30-838 Kraków
601158585
kontakt@strefarodziny.pl

Testy.

Porozmawiajmy o sobie

Dobra komunikacja jest podstawą szczęśliwego związku. Takiego, w którym każdy czuje się swobodnie, ale jednocześnie swoimi działaniami nie krępuje innych. Dążąc do takiego stanu dobrze jest się uczyć rozmawiać o rozmowie. O tym jak się odbiera niektóre słowa, co się rozumie wypowiadając określone myśli. Pomóc może w tym zestaw zamieszczonych poniżej testów. Chociaż są one ogólnie znane i dostępne to jednak proponujemy inne ich wykonanie. Można je standardowo odnieść do siebie, ale w przypadku par korzystniej jest je wypełnić „za drugą osobę”. Tak zebrany zestaw cech opisujących współmałżonka powinien być doskonalą podstawą porozmawiania o sobie i o wspólnym komunikowaniu się.

Temperament

W codziennych wzajemnych relacjach uwidoczniają się różne nasze cechy wypływające z temtepamentu. Te naturalne predyspozycje kształtują nasz sposób komunikowania się z innymi,  przyjmowania informacji oraz ich wypowiadania.

Jakim jesteś rozmówcą?

Czy zastanawiałeś się jak twoje wypowiedzi odbieraja inni? Czy twój mąż potrafi słuchać? Jeżeli nie, to może należałoby zmienic sposób mówienia. 

Test stwarza doskonałą możliwość do porozmawiania o rozmawianiu.

W jakim stylu rozwiązujesz konflikty?

Sytuacje napięć i konfliktów towarzyszą każdej społeczności. Jednak konflikty małżeńskie są szczegłnie boleśnie przeżywane. Stąd warto sprawdzić swoje podejście do sytuacji trudnych wymagających negocjacji.

Jakim jesteś negocjatorem?

Czy w ogóle w sytuacjach konfliktowych postepujesz w sposób przemyślany?

Asertywność

Czy potrafisz wyrazić swój sprzeciw nie atakując rozmówcy? W jaki zposób odmawiasz, gdy cię o coś proszą? Sprawdź swoję asertywność.

5 języków miłości – profil dla panów

Różnice językowe są nieodłącznym elementem kultury. Jeśli mamy się skutecznie komunikować ponad podziałami kulturowymi, musimy poznać język ludzi, z którymi chcemy się porozumieć. Podobnie jest z miłością. Twój język miłości i język, jakim posługuje się twój małżonek, mogą się bardzo różnić.

5 języków miłości – profil dla pań

Różnice językowe są nieodłącznym elementem kultury. Jeśli mamy się skutecznie komunikować ponad podziałami kulturowymi, musimy poznać język ludzi, z którymi chcemy się porozumieć. Podobnie jest z miłością. Twój język miłości i język, jakim posługuje się twój małżonek, mogą się bardzo różnić.

Test – wersja dla pań

Dbajmy o słowa

Wiele nieporozumień wynika z nieodpowiedniego wypowiadania się. Zamiast mówić o problemie dokonujemy ocen współrozmówcy. Sprawdź, czy potrafisz rozróżniać słowa oceniające od opisujących.

Spostrzeżenie, czy ocena?

Przymiotniki oceniające i opisujące

Opis i ocena

Weekendowy wyjazdowy kurs przedmałżeński
u dominikanów Korbielów 4-6 listopada 2022 r.

Szczegóły i zapisy