Strefa - Rodziny

Testy.

Testy

Porozmawiajmy o sobie

Dobra komunikacja jest podstawą szczęśliwego związku. Takiego, w którym każdy czuje się swobodnie, ale jednocześnie swoimi działaniami nie krępuje innych. Dążąc do takiego stanu dobrze jest się uczyć rozmawiać o rozmowie. O tym jak się odbiera niektóre słowa, co się rozumie wypowiadając określone myśli. Pomóc może w tym zestaw zamieszczonych poniżej testów. Chociaż są one ogólnie znane i dostępne to jednak proponujemy inne ich wykonanie. Można je standardowo odnieść do siebie, ale w przypadku par korzystniej jest je wypełnić „za drugą osobę”. Tak zebrany zestaw cech opisujących współmałżonka powinien być doskonalą podstawą porozmawiania o sobie i o wspólnym komunikowaniu się.


Temperament
W codziennych wzajemnych relacjach uwidoczniają się różne nasze cechy wypływające z temtepamentu. Te naturalne predyspozycje kształtują nasz sposób komunikowania się z innymi, przyjmowania informacji oraz ich wypowiadania.

Przejdź do testu
Jaki masz temperament?
Card Image
Test składa się z 40 zestawów cech. Wypełnienie testu zajmuje około 10 minut.
Powodzenia!

O rozmawianiu
Czy zastanawiałeś się jak twoje wypowiedzi odbieraja inni? Czy twój mąż potrafi słuchać? Jeżeli nie, to może należałoby zmienic sposób mówienia.

Przejdź do testu
Jakim jesteś rozmówcą?
Card Image
Test stwarza doskonałą możliwość do porozmawiania o rozmawianiu.
Składa się z 48 pytań.
Rozwiązywanie konfliktów?
Card Image
Jakim jesteś negocjatorem? Czy w sytuacjach konfliktowych postępujesz w sposób przemyślany?

Test asertywności


Czy potrafisz wyrazić swój sprzeciw nie atakując rozmówcy? W jaki zposób odmawiasz, gdy cię o coś proszą? Sprawdź swoją asertywność.
Przejdź do testu
Asertywność
Card Image
Sprawdź swoją asertywność.
Języki miłości
Różnice językowe są nieodłącznym elementem kultury. Jeśli mamy się skutecznie komunikować musimy poznać język ludzi, z którymi chcemy się porozumieć. Podobnie jest z miłością.

Przejdź do testu
Pięć języków miłości
Card Image
Profil dla panów
Języki miłości
Różnice językowe są nieodłącznym elementem kultury. Jeśli mamy się skutecznie komunikować musimy poznać język ludzi, z którymi chcemy się porozumieć. Podobnie jest z miłością.

Przejdź do testu
Pięć języków miłości
Card Image
Profil dla pań

Test osobowości


Test składa się z 90 stwierdzeń.
Przejdź do testu
Test osobowości
Card Image
Quiz
Przymiotniki oceniające i opisujące 2
Które przymiotniki z poniższej listy są oceniające, które opisujące?

Przejdź do testu
Przymiotniki oceniające i opisujące 2
Card Image
Quiz
Spostrzeżenie, czy ocena?
Które wypowiedzi są spostrzeżeniem, a które oceną?

Przejdź do testu
Spostrzeżenie, czy ocena?
Card Image
Quiz