Strona główna

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
w Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie

POROZMAWIAJMY O UCZUCIACH

Tematyka spotkania dotyczy roli emocji i uczuć w komunikowani się pary. Warsztaty składają się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest nauce rozpoznawania swoich emocji i okazywania ich innym. W drugiej części uczestnicy mogą zapoznać się ze sposobami budowania relacji opartych na empatii.

Termin: 04 kwietnia 2020 r. – Lista zamknięta

POROZMAWIAJMY O KONFLIKTACH

Tematyka spotkania dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. W pierwszej części analizujemy czym jest konflikt, jakich obszarów życia dotyczy, w jaki sposób twórczo do niego się odnieść. W drugiej części uczestnicy rozpoznają swoje postawy w sytuacjach konfliktowych, nabywają umiejętności prawidłowego radzenia sobie z konfliktem.

Termin: 21 kwietnia 2020 r. – Lista zamknięta

PORADNIA RODZINNA I INNE PROPOZYCJE