Strona główna

Termin: 30 listopada – Lista otwarta
Termin: 12 listopada – Lista zamknięta
Tematyka
Warsztaty komunikcji małżeńskiej.
Tematyka spotkania dotyczy roli emocji i uczuć w komunikowani się pary. Warsztaty składają się z dwóch części.
Pierwsza poświęcona jest nauce rozpoznawania swoich emocji i okazywania ich innym.
W drugiej części uczestnicy mogą zapoznać się ze sposobami budowania relacji opartych na empatii.
Podstawowe informacje
Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Warsztaty odbędą się przy parafii św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie
.
Termin: 22 listopada – Lista zamknięta
Tematyka
Warsztaty komunkcji małżeńskiej.
Tematyka spotkania dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
W pierwszej części analizujemy czym jest konflikt, jakich obszarów życia dotyczy, w jaki sposób twórczo do niego się odnieść.
W drugiej części uczestnicy rozpoznają swoje postawy w sytuacjach konfliktowych, nabywają umiejętności prawidłowego radzenia sobie z konfliktem.
Podstawowe informacje
Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Warsztaty odbędą się przy parafii św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie
.
Termin: 14 grudnia – Lista otwarta
Tematyka
Warsztaty uczą metody rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera.
Podstawowe informacje
Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Termin: 28 listopada – Lista otwarta
Motyw przewodni
Warsztaty komunkcji małżeńskiej.
Motywem przewodnim proponowanych warsztatów jest SŁOWO. Poprzez słowa małżonkowie kreują rzeczywistość ich wzajemnych relacji i międzyludzkich odniesień. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej w kontekście Ewangelii.
Plan
Warsztaty składają się z czterech sesji. Każda z nich stanowić będzie zamkniętą dwuczęściową całość: refleksyjną i ćwiczeniową. Pomiędzy sesjami proponowane są po dwa spotkania panelowe, w trakcie których uczestnicy mogą podzielić się uwagami i spostrzeżeniami z praktycznego zastosowanie podawanych na warsz
tatach treści.
Tematyka
Coaching małżeński.
Tematyka może dotyczyć ważnych dla Państwa obszarów z dziedziny życia rodzinnego, rodzicielskiego i małżeńskiego.
Cele
Celem coachingu jest:
– wsparcie, umocnienie w wyznaczaniu własnych celów,
– identyfikowanie własnych mocnych i słabych stron
– budowanie strategii rozwoju małżeńskich relacji,
– omawianie trudności wychowawczych,
– wczesne rozpoznawanie barier komunikacyjnych w związku,
– wypracowywanie nowych sposobów działania i myślenia
.
Tematyka
Tematyka warsztatów:
– Seksualność dziecka – seksualna norma rozwojowa.
– Praktyczna nauka udzielania odpowiedzi na dziecięce pytania dotyczące seksualności.
– Sposoby reagowania na dziecięce zachowania o charakterze seksualnym.
– Jak chronić dziecko prze przemocą seksualną.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli (i rodziców) z prawnymi i pedagogicznymi aspektami zachować seksualnych podejmowanych przez dzieci i młodzież.
Tematyka
Problematyka poruszana w ramach szkolenia:
– Identyfikacja zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.
– Ocena prawna zachowań seksualnych.
– Wychowawca (rodzić) wobec seksualności ucznia (dziecka).
– Organizacja szkoły.
– Sposoby reagowania na zachowania seksualne.
– Sytuacje problemowe (np. wykorzystanie seksualne)
.
Zakres udzielanych porad

Udzielane porady obejmują następujące zagadnienia:

 • wzmocnienie kompetencji rodzicielskich,
 • doskonalenie relacji rodziców z dziećmi,
 • wspomaganie rozwoju dziecka,
 • edukacji seksualnej dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie relacji rodzinnych,
 • budowanie relacji małżeńskich,
 • usprawnienie komunikacji wewnątrzrodzinnej,
 • zapobieganie konfliktom małżeńskim i rodzinnym,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich,

optymalizowanie funkcjonowania rodziny.

Zasady udzielania porad
 1. Organizatorem spotkań w porani rodzinnej jest Strefa Rodziny Marek Babik z siedzibą w Krakowie, ul. Heleny 22/78.
 2. Osoba udzielająca porad zobowiązana jest do zachowania tajemnicy.
 3. Porady udzielane są w warunkach zapeniających poufność.
 4. Dokumentacja gromadzona w trakcie udzielania porady przechowywana jest w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nią osobom trzecim.
 5. Osoba udzielająca porad zobowiązana jest poinformować klienta o ograniczeniu zasady poufności w sytuacji konieczności udzielenia informacji prokuraturze, sadowi lub policji.
 6. Porady udzielane są przez osoby kompetentne i odpowiednio przygotowane do pełnienia tej funkcji.
 7. Porady są odpłatne: rozmowa indywidualna (60 minut) – 100 zł.
 8. Porady udzielaną są wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z klientem (nie udziela się porad drogą e-mailową).
 9. Spotkania z doradcą powinny być wcześniej umówione co do czasu i miejsca.
Terminy i zgłoszenia
Aby umówi się na spotkanie należy skorzystać z formularza kontaktowego lub zadzwonić: tel. 601158585

Poradnia otwarta jest w poniedziałki i środy od godz. 9.00 do 16.00 oraz w piątki od 15.00 do 18.00