Strona główna

Kurs przedmałżeński

(Kurs na miłość)

InformacjeWeekendowy kurs przedmałżeński w Korbielowie 27 – 29.03.2020r.

Zapisy


Tematyka
Warsztaty komunikacji małżeńskiej.
Tematyka spotkania dotyczy roli emocji i uczuć w komunikowani się pary. Warsztaty składają się z dwóch części.
Pierwsza poświęcona jest nauce rozpoznawania swoich emocji i okazywania ich innym.
W drugiej części uczestnicy mogą zapoznać się ze sposobami budowania relacji opartych na empatii.
Podstawowe informacje
Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Warsztaty odbędą się przy parafii św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie
.
31 marca 2020 r. – Zapisy
Tematyka
Warsztaty komunkcji małżeńskiej.
Tematyka spotkania dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
W pierwszej części analizujemy czym jest konflikt, jakich obszarów życia dotyczy, w jaki sposób twórczo do niego się odnieść.
W drugiej części uczestnicy rozpoznają swoje postawy w sytuacjach konfliktowych, nabywają umiejętności prawidłowego radzenia sobie z konfliktem.
Podstawowe informacje
Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Warsztaty odbędą się przy parafii św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2 w Krakowie
.
Terminy: 14 marca; 23 maja;
27 czerwca 2020 r.
Szczegóły i zapisy tutaj
Tematyka
Warsztaty uczą metody rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera.
Podstawowe informacje
Warsztaty (jedna sesja) zastępują dwie wizyty w poradni życia rodzinnego, narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Motyw przewodni
Warsztaty komunkcji małżeńskiej.
Motywem przewodnim proponowanych warsztatów jest SŁOWO. Poprzez słowa małżonkowie kreują rzeczywistość ich wzajemnych relacji i międzyludzkich odniesień. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji interpersonalnej.
Plan
Warsztaty składają się z czterech sesji. Każda z nich stanowić będzie zamkniętą dwuczęściową całość: refleksyjną i ćwiczeniową. Pomiędzy sesjami proponowane są po dwa spotkania panelowe, w trakcie których uczestnicy mogą podzielić się uwagami i spostrzeżeniami z praktycznego zastosowanie podawanych na warsz
tatach treści.
Zapisy
Warsztaty prowadzone w dwóch miejscach.
1. Przy parafii św. Mikołaja w Krakowie. Szczegóły i zapisy
2. Przy parafii św. Józefa przy Rynku Podgórskim Szczegóły i zapisy
Tematyka
Tematyka warsztatów:
– Seksualność dziecka – seksualna norma rozwojowa.
– Praktyczna nauka udzielania odpowiedzi na dziecięce pytania dotyczące seksualności.
– Sposoby reagowania na dziecięce zachowania o charakterze seksualnym.
– Jak chronić dziecko prze przemocą seksualną.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli (i rodziców) z prawnymi i pedagogicznymi aspektami zachować seksualnych podejmowanych przez dzieci i młodzież.
Tematyka
Problematyka poruszana w ramach szkolenia:
– Identyfikacja zachowań seksualnych dzieci i młodzieży.
– Ocena prawna zachowań seksualnych.
– Wychowawca (rodzić) wobec seksualności ucznia (dziecka).
– Organizacja szkoły.
– Sposoby reagowania na zachowania seksualne.
– Sytuacje problemowe (np. wykorzystanie seksualne)
.

kursyprzedmalzenskie.pl. 

Kurs na miłość.

Weekendowe nauki przedmałżeńskie – Kraków