Strefa - Rodziny

Od słowa do słowa

Od słowa do Słowa

Cykl czterech spotkań warsztatowych

Opis

Czas trwania: 8 godzin (każdy warsztat 2 godziny)

Sposób organizacji: Warsztaty mogą być poprowadzone na zamówienie różnych grup zrzeszających małżonków.

Koszt realizacji: do uzgodnienia

Informacje i zamówienia: tel. 601158585; e-mail: kontakt@strefarodziny.pl